aktualności

6 września 2020

Adw. Krzysztof Szocik współautorem komentarza do Prawa budowlanego

Z dumą informujemy, że nakładem wydawnictwa C.H. BECK ukazał się Komentarz do nowelizacji Prawa budowlanego pod tytułem „Prawo budowlane 2020 – proces inwestycyjny po zmianach”, którego współautorem jest Partner Kancelarii – adwokat Krzysztof Szocik.

Adwokat Krzysztof Szocik jest doświadczonym doradcą w procesie inwestycyjnym. Na swoim koncie ma doradztwo przy takich inwestycjach, jak terminal kontenerowy, linia kolejowa, projekty drogowe i kubaturowe w zakresie budynków użyteczności publicznej, modernizacja i budowa linii tramwajowych, odwodnienie stadionu i wiele innych. Adwokat Krzysztof Szocik wraz zespołem Kancelarii doradza na etapie przygotowywania umów, w trakcie realizacji procesu budowlanego oraz zajmuje się reprezentacją stron w sprawach związanych z roszczeniami wynikającymi z procesu budowlanego.

Opracowanie, którego współautorem jest adwokat Krzysztof Szocik zawiera zbiór najważniejszych rozwiązań jakie wynikają z lutowej nowelizacji prawa budowlanego i ma na celu fachowe przekazanie wiedzy z tego zakresu. Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem.

pozostałe aktualności