Blog

8 listopada 2023

Alternatywa dla unieważnienia umowy kredytu frankowego

Zastanawiasz się, jaka jest najkorzystniejsza droga dochodzenia swoich praw jako posiadacz kredytu we frankach? Wzrastająca popularność sporów frankowych skłania do poszukiwania optymalnych rozwiązań. Czy lepszym wyborem jest unieważnienie umowy kredytowej, czy tzw. odfrankowienie? Przyjrzyjmy się kilku istotnym aspektom.

Kluczowe kroki w analizie kredytu frankowego

Pierwszym krokiem jest skompletowanie wszystkich dokumentów kredytowych, w tym umowy kredytowej, aneksów, regulaminu oraz zaświadczenia o spłatach rat. W przypadku braku niektórych dokumentów warto pamiętać, że każdy kredytobiorca ma prawo zażądać ich kopii od banku, choć może to wiązać się z dodatkowymi opłatami i oczekiwaniem.

Niezwykle istotne jest także uzyskanie zaświadczenia o spłatach rat, które może być pomocne przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań prawnych. Koszty zaświadczenia zazwyczaj nie przekraczają 250 zł.

Po zebraniu niezbędnej dokumentacji można przystąpić do jej analizy, co można wykonać samodzielnie lub z pomocą Kancelarii Prawnej specjalizującej się w sprawach frankowych. Warto zwrócić uwagę na ewentualne klauzule abuzywne, takie jak zapisy dotyczące wypłaty i spłaty kredytu, a także zmiany oprocentowania.

Opcje dla kredytobiorców frankowych

  1. Unieważnienie kredytu we frankach — jest to radykalne rozwiązanie, które prowadzi do traktowania umowy, tak, jak gdyby nigdy nie została zawarta. W przypadku unieważnienia kredytu dochodzi do wzajemnego rozliczenia między kredytobiorcą a bankiem. W takiej sytuacji bank musi zwrócić klientowi wszystkie wpłacone przez niego kwoty, a kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić bankowi faktycznie otrzymaną kwotę;
  2. Odfrankowienie umowy kredytowej — to opcja częściej preferowana przez banki, oferująca również korzyści dla kredytobiorcy. Polega na częściowym unieważnieniu umowy, tak aby pozostała ona nadal skuteczna prawnie. W praktyce, po wyeliminowaniu nieważnych zapisów, umowa przekształcana jest na złotówki, a bank zobowiązany jest zwrócić nadpłacone raty.

Wybór między unieważnieniem a odfrankowieniem

Decyzja powinna być podjęta po szczegółowej analizie umowy i nadpłaconych rat, uwzględniając potencjalne skutki wyroku sądowego. Roszczenie główne może obejmować zarówno unieważnienie jak i odfrankowienie, jednak ważne jest również uwzględnienie roszczenia ewentualnego, które może poszerzyć możliwości działania sądu.

Pozostałe wpisy

dev