aktualności

14 maja 2019

Już tylko rok na złożenie wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości

W dniu 14 maja 2019 roku weszła nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowelizacja wprowadziła mechanizm wygaśnięcia uprawnienia do żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w terminie 20 lat. Jednocześnie w nowych przepisach wprowadzono przepisy przejściowe, które dają możliwość złożenia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości w ciągu jednego roku od dnia wejścia nowelizacji. Po upływie tego okresu prawo to wygaśnie.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami daje możliwość zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, na których (mówiąc w skrócie) w określonych ustawą terminach nie zrealizowano celu wywłaszczenia. Niestety, wskutek wprowadzonych przepisów, część uprawnionych może utracić szanse na dochodzenie swoich praw. Dotyczy to w szczególności wywłaszczeń, do których doszło dawniej niż 20 lat temu. Dlatego bardzo ważne jest sprawdzenie dokumentów, pilnowanie terminu i złożenie wniosku.

Prawnicy Kancelarii specjalizują się w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Zapraszamy do kontaktu!

pozostałe aktualności