aktualności

17 lipca 2020

PARP – program dofinansowania obsługi prawnej dla start-upów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła program dofinansowania doradztwa prawnego dla start-upów. Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą w Polsce nie dłużej niż 5 lat, osiągają przychody z działalności operacyjnej nie dłużej niż przez ostatnie 3 lata przed dniem złożenia wniosku i posiadają dokument potwierdzający zainteresowanie inwestora rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego mogą ubiegać się o dofinansowanie usług prawnych w kwocie do 25.000,00 PLN brutto. Termin składania wniosków rozpoczyna się 22 lipca 2020 roku.

Co ważne, w ramach wniosku o przyznanie dofinansowania można wskazać konkretną kancelarię prawną, którą ma świadczyć usługi.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są pod linkiem.

Regulamin konkursu jest dostępny pod linkiem.

pozostałe aktualności