aktualności

27 marca 2020

POMOC PRAWNA DLA CZŁONKÓW PRACODAWCÓW POMORZA W ZWIĄZKU Z COVID-19

Informujemy, że Kancelaria włączyła się w program doraźnej pomocy prawnej dla członków organizacji Pracodawcy Pomorza. Program obejmuje doraźną pomoc prawną przez infolinię konsultacyjną dostępną dla członków Pracodawców Pomorza.

Pomoc prawna obejmuje zagadnienia:

1) z zakresu prawa umów handlowych – konsultacje i porady związane z wpływem zaistniałej sytuacji na prawa i obowiązki przedsiębiorców wynikające z zawartych przez nich umów handlowych;

2) z zakresu prawa spółek cywilnych i handlowych – konsultacje i porady związane z wpływem zaistniałej sytuacji na funkcjonowanie tych spółek;

3) z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego – konsultacje i porady związane z wpływem zaistniałej sytuacji na zagrożenie niewypłacalnością przedsiębiorcy;

4) z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – konsultacje i porady związane z wpływem zaistniałej sytuacji na prawa i obowiązki przedsiębiorców będących pracodawcami.

Pomoc obejmuje zarówno konsultacje telefoniczne, jak i także pomoc przy tworzeniu pism, wystąpień, składaniu deklaracji w tematyce związanej z zaistniałą sytuacją kryzysową.

Prawnicy Kancelarii dostępni są pod numerami telefonów i e-mailami widocznymi w zakładkach Zespół oraz Kontakt.

Zapraszamy!

pozostałe aktualności