Obsługa firm

Pomagamy firmom zarówno w rozwiązywaniu bieżących, nieraz bardzo skomplikowanych, problemów, jak również reprezentujemy ich w nawet najbardziej wymagających sporach sądowych.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorstw oferujemy m.in. doradztwo przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej, bieżącą obsługę prawną w każdym obszarze prawa, w tym z zakresu prawa spółek handlowych i prawa pracy, ale także innych bardzo specjalistycznych, specyficznych dla danej branży dziedzin prawa.

Wyróżnia nas bogate doświadczenie w sporach korporacyjnych, w tym w sporach pomiędzy wspólnikami, udziałowcami czy akcjonariuszami oraz w sprawach o uchylenie lub unieważnienie uchwał.

Pomagamy naszym Klientom w negocjacjach z partnerami biznesowymi oraz sporządzamy profesjonalne i odpowiednio zabezpieczające interesy Klientów kontrakty. Prowadzimy również sprawy fuzji i przejęć (M&A), oferując poparte wieloletnim doświadczeniem doradztwo na każdym etapie projektu.

Przeprowadzamy także audyty prawne due diligence, które słyną ze swojej szczegółowości i wnikliwości.

Pomagamy dostosować działalność Klientów do aktualnych wymogów regulacyjnych dotyczących między innymi ochrony danych osobowych (RODO), marketingu bezpośredniego czy świadczenia usług drogą elektroniczną. W powyższych obszarach przeprowadzamy audyty i na ich podstawie opracowujemy komplet dokumentów i wytycznych pozwalających na bezpieczne i prawidłowe wdrożenie konkretnych regulacji przez Klienta.

Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do potrzeb Klienta w taki sposób, aby uwzględnić jego indywidualne oczekiwania i aby zapewnić jak najwięcej korzyści z naszych usług.

Mamy również bogate doświadczenie we współpracy z prawnikami wewnętrznymi naszych Klientów (in-house lawyers), z którymi zawsze potrafimy porozumieć się w celu jak najefektywniejszego świadczenia usług dla Klientów.

Niejednokrotnie reprezentowaliśmy naszych Klientów przed specjalistycznymi organami takimi jak Komisja Nadzoru Finansowego, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych czy Rzecznik Finansowy.

Reprezentujemy klientów również w postępowaniach podatkowych, w tym dotyczących solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe oraz związanych z odpowiedzialnością karno-skarbową.

Pomagamy przedsiębiorcom w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych, a w razie potrzeby reprezentujemy ich interesy w sądzie, wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie procesowe.

Specjalizacje - Adwokaci i radcy prawni Gdańsk

Zapraszamy do kontaktu:

Pozostałe specjalizacje:

dev