Prawo karne gospodarcze

Naszych Klientów reprezentujemy na każdym etapie postępowania karnego. Bierzemy czynny udział w sprawie, począwszy od postępowania przygotowawczego, aż po postępowanie wykonawcze. Reprezentujemy osoby pokrzywdzone popełnieniem przestępstwa oraz bronimy praw osób podejrzanych, oskarżonych i skazanych.

Podejmujemy się reprezentacji Klientów w sprawach karnych o różnych stopniach skomplikowania. Reprezentujemy Klientów w sprawach karnych, w których materiału dowodowego jest stosunkowo niewiele, jak również w sprawach wyjątkowo skomplikowanych i kilkusettomowych. Naszym Klientom świadczymy również pomoc prawną w sprawach karnych gospodarczych oraz karno-skarbowych.

Specjalizacje - Adwokaci i radcy prawni Gdańsk

Zapraszamy do kontaktu:

Pozostałe specjalizacje:

dev