Prawo ochrony konkurencji

Oferujemy kompleksową pomoc prawną wszystkim przedsiębiorcom pokrzywdzonym czynami nieuczciwej konkurencji. Doradzamy w przedmiocie przysługujących im praw związanych z popełnieniem czynów nieuczciwej konkurencji, zarówno na gruncie prawa cywilnego jak i karnego. Oceniamy również działania przedsiębiorstw konkurencyjnych pod kątem naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Przygotowujemy oraz opiniujemy projekty umów oraz innych dokumentów na gruncie prawa ochrony konkurencji.

Zapraszamy do kontaktu:

Pozostałe specjalizacje: