Prawo pracy

Dzięki naszemu doświadczeniu nabytemu w trakcie wielu lat pracy zarówno z pracownikami, jak i pracodawcami, jesteśmy w stanie udzielić profesjonalnego wsparcia prawnego obydwu grupom.

Pracownikom pomagamy walczyć m.in. o ustalenie stosunku pracy oraz należne odszkodowanie i zadośćuczynienie w sporach z zakresu prawa pracy. Doradzamy również w kwestiach związanych z nawiązywaniem, rozwiązywaniem oraz zmianą stosunku pracy, w tym w sprawach o sprostowanie świadectwa pracy. Podejmujemy się też reprezentacji pracowników w sprawach o mobbing i dyskryminację.

Specjalizujemy się również w reprezentowaniu pracowników podlegających specjalistycznym przepisom z zakresu prawa pracy, w tym lekarzy, nauczycieli, policjantów, czy żołnierzy.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentacji pracodawców w sporach z zakresu prawa pracy, w tym zbiorowego prawa pracy. Bierzemy udział w negocjacjach oraz opiniujemy zbiorowe układy pracy. Doradzamy w zakresie podziału i zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Pracodawcom pomagamy również w sporządzeniu niezbędnych aktów wewnętrznych, takich jak np. regulaminy pracy, czy regulaminy wynagradzania.

Specjalizacje - Adwokaci i radcy prawni Gdańsk

Zapraszamy do kontaktu:

Pozostałe specjalizacje:

dev