Prawo zamówień publicznych

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych. Nasza Kancelaria wielokrotnie reprezentowała interesy Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne zarówno na rzecz Zamawiających, jak i Wykonawców.

Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania oraz w związku realizacją umów zawartych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcom pomagamy m.in. w przygotowaniu oferty oraz doradzamy przy zawieraniu i wykonywaniu umów z podwykonawcami. Zamawiającym doradzamy przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ, istotnych postanowień umowy, wzorów umów.

Jesteśmy świadomi niuansów dotyczących umów zawieranych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, które niejednokrotnie decydują o tym czy sprawa trafi w ogóle do sądu, czy też nie. Dotyczy to choćby tak szczegółowych zagadnień jak należyta redakcja postanowień umów dotyczących gwarancji bankowych czy ubezpieczeniowych.

Oferujemy również kompleksową pomoc prawną przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz w związku z przeprowadzanymi kontrolami.

W trakcie współpracy z Wykonawcami i Zamawiającymi precyzyjnie identyfikujemy ryzyka oraz w miarę możliwości zapobiegamy skutkom działań związanych z postępowaniem i realizacją umowy o zamówienie publiczne.

Zapraszamy do kontaktu:

Pozostałe specjalizacje: