Reprywatyzacja

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę szeroko rozumianych postępowań reprywatyzacyjnych, począwszy od analizy dokumentacji, aż po przeprowadzenie odpowiednich postępowań.

W toku naszej praktyki, reprezentowaliśmy Klientów w sprawach dotyczących m.in. mienia zabużańskiego, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości oraz roszczeń wynikających z decyzji nacjonalizacyjnych. Wielokrotnie pomogliśmy byłym właścicielom oraz ich spadkobiercom.

Prowadzimy postępowania administracyjne i sądowe dotyczące nieruchomości wywłaszczonych na podstawie wszelkich aktów prawnych, w tym na podstawie dekretu o reformie rolnej, dekretu o lasach, ,dotyczące przedsiębiorstw znacjonalizowanych na podstawie ustawy i dekretu z 1946 r. nieruchomości zabużańskich, kamienic gdańskich, nieruchomości warszawskich objętych tak zwanym dekretem Bieruta, mienia opuszczonego i poniemieckiego, nieruchomości przejętych w zarząd państwowy, a następnie wywłaszczonych.

Dzięki wypracowanym metodom działania wielokrotnie uzyskaliśmy naszym Klientom znaczące odszkodowania lub zwrot licznych nieruchomości w naturze.

Specjalizacje - Adwokaci i radcy prawni Gdańsk

Zapraszamy do kontaktu:

Pozostałe specjalizacje:

dev