Spory sądowe

Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych z każdej dziedziny prawa. Cechuje nas doskonała znajomość przepisów proceduralnych, dzięki czemu interesy naszych Klientów reprezentujemy w sposób profesjonalny z pełnym wykorzystaniem dostępnych narzędzi procesowych.

Pomagamy naszym Klientom m.in. w sprawach o zapłatę – od tych prostych, do tych bardzo skomplikowanych np. związanych z rozliczaniem inwestycji budowlanych.

Niejednokrotnie prowadziliśmy sprawy precedensowe, w których nasze stanowisko stało się istotnym wkładem w ukształtowanie linii orzeczniczej dotyczącej danego zagadnienia.

W sprawach karnych pozostajemy do dyspozycji na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego. Pomagamy również w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego.

Z sukcesami reprezentujemy naszych Klientów w sprawach administracyjnych we wszystkich ich etapach: przed organami administracji, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Sami pracujemy szybko, dlatego w naszych działaniach duży nacisk kładziemy również na tempo prowadzenia postępowań, w których występujemy. Czynimy wszystko, co w naszej mocy, aby zdopingować sądy i organy prowadzące postępowania do jak najszybszej pracy.

Stale doskonalimy nasze umiejętności oraz poszerzamy wiedzę, aby na sali sądowej osiągać jak najlepsze rezultaty.

Wierzymy, że zaangażowanie i rzetelne podejście do każdej prowadzonej przez nas sprawy może przynieść wymierne rezultaty.

 

Specjalizacje - Adwokaci i radcy prawni Gdańsk

Zapraszamy do kontaktu:

Pozostałe specjalizacje:

dev