Windykacja

Prowadzimy naszych Klientów przez cały proces windykacji, począwszy od windykacji polubownej, skończywszy na postępowaniu egzekucyjnym.

Pomagamy naszym Klientom w sprawach o zapłatę należności, wynikających m.in. z nieopłaconych faktur VAT, rachunków czy weksli. W ramach prowadzonych postępowań windykacyjnych sporządzamy i wysyłamy wezwania do zapłaty oraz negocjujemy z dłużnikami. Reprezentujemy również wierzycieli w postępowaniach sądowych oraz współpracujemy z komornikami, podejmując wszelkie niezbędne czynności zmierzające do odzyskania pieniędzy.

W ramach działań windykacyjnych reprezentujemy Klientów również w elektronicznym postępowaniu upominawczym, które umożliwia znaczące przyspieszenie działań windykacyjnych.

Specjalizacje - Adwokaci i radcy prawni Gdańsk

Zapraszamy do kontaktu:

Pozostałe specjalizacje:

dev