Zagospodarowanie przestrzenne

Sprawy, których przedmiotem jest szeroko rozumiane zagospodarowanie przestrzenne, wymagają od prawnika doświadczenia i konkretnej, specjalistycznej wiedzy. Mając za sobą pomyślne przeprowadzenie kilkudziesięciu tego typu spraw, naszym Klientom możemy zaoferować i jedno, i drugie.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Naszym Klientom doradzamy m.in. w sprawach dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz przy dochodzeniu roszczeń cywilnoprawnych związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie ograniczamy się przy tym jedynie do zaskarżania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale wielokrotnie udało nam się doprowadzić do uchwalenia planu lub jego zmiany w taki sposób, aby został uwzględniony interes Klienta.

Zapraszamy do kontaktu:

Pozostałe specjalizacje: