Blog

18 września 2023

Umowa franczyzy w nowelizacji Kodeksu cywilnego – nowe perspektywy dla przedsiębiorców

W dzisiejszych szybko zmieniających się czasach rynek gospodarczy prezentuje przed przedsiębiorcami zarówno świeże wyzwania, jak i nowatorskie możliwości. Specyficzna dynamika rynku przejawia się między innymi w ekspansji systemów franczyzowych, które przez lata stanowiły ważny element globalnego ekosystemu biznesowego. W odpowiedzi na te zmiany, polski kodeks cywilny, będący podstawowym narzędziem regulującym relacje cywilnoprawne, przygotowuje się do adaptacji w formie planowanej nowelizacji, która wprowadzi konkretne przepisy dotyczące umów franczyzy.

Franczyza — nowa rzeczywistość dla przedsiębiorców

Franczyza, jako strategia biznesowa, zakłada współdziałanie franczyzodawcy i franczyzobiorcy. W ramach tej współpracy franczyzobiorca zdobywa prawo do korzystania z uznanej marki lub systemu handlowego, czerpiąc korzyści z doświadczenia, znajomości rynku i solidnej pozycji rynkowej, które brand ten oferuje.

Nowelizacja umowy franczyzy — co nowego?

Nadchodząca nowelizacja zakłada wprowadzenie szeregu kluczowych zmian, które mają na celu uregulowanie i usystematyzowanie aspektów umowy franczyzy. Oto kilka najważniejszych punktów, nad którymi pracuje ustawodawca:

Cywilnoprawna regulacja umowy franczyzy

Zostanie zarysowana kompleksowa definicja umowy franczyzy, zawierająca podstawowe atrybuty tego typu kontraktów oraz zasady ich zawierania, które mają być dokumentowane.

Dokument informacyjny od franczyzodawcy

Franczyzodawca będzie zobowiązany do dostarczenia dokumentu informacyjnego, zarysowującego wspólne zadania obu stron, sposób prowadzenia działalności przez franczyzobiorcę, przewidywane koszty oraz potencjalne zyski związane z funkcjonowaniem w ramach franczyzy. Dokument ten ma też zawierać standardowy wzór umowy franczyzy oraz uwzględniać konsekwencje ewentualnych niezgodności między zawartością dokumentu informacyjnego a treścią umowy.

Zasady rozwiązania umowy

Wprowadzenie konkretnych kryteriów, które pozwolą obu stroną na sankcyjne zakończenie współpracy w określonych okolicznościach.

Ograniczenia w kontekście sankcji umownych

Nowelizacja przewiduje ustanowienie konkretnych ram dla możliwych kar umownych, zakazu konkurencji oraz możliwości ustanowienia zabezpieczenia wekslowego dla roszczeń wynikających z umowy.

Cele nowelizacji

Głównym celem tej inicjatywy jest wprowadzenie jasnych i przejrzystych przepisów dotyczących zawarcia i realizacji umowy franczyzy. To podejście ma zaoferować obu stronom – franczyzodawcy oraz franczyzobiorcy – szerszą pewność prawną oraz ułatwiony dostęp do informacji dotyczących ich praw i obowiązków. Planowana nowelizacja ma stworzyć prawne ramy sprzyjające rozwojowi przedsięwzięć opartych na modelu franczyzy, chroniąc jednocześnie interesy obu stron współpracy.

W obliczu tych przemian przedsiębiorcy mogą oczekiwać sprzyjającego klimatu dla ekspansji i innowacji w ramach systemów franczyzowych, z lepszym dostępem do zasobów i wsparcia niezbędnego do osiągnięcia sukcesu na współczesnym rynku.

Pozostałe wpisy

dev