aktualności

13 października 2019

Ważne zmiany w prawie – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

W dniu 13 października 2019 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w ramach której został utworzony Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Zgodnie z przepisami spółki zarejestrowane w KRS przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, a więc przed dniem 13 października 2019 roku, mają 6 miesięcy, czyli czas do dnia 13 kwietnia 2020 roku do zgłoszenia do rejestru tzw. beneficjentów rzeczywistych. Spółki rejestrowane po dacie 13 października 2019 roku mają wykonywać ten obowiązek na bieżąco, to jest w terminie 7 dni od wpisu lub zmiany danych.

Ustawa definiuje beneficjenta rzeczywistego bardzo szeroko, więc z całą pewnością wielu przedsiębiorców będzie miało spore problemy z interpretację przepisów. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że ustawa, o której mowa powyżej przewiduje karę pieniężną w wysokości do 1.000.000,00 PLN za niewykonanie obowiązków wynikających z ustawy.

pozostałe aktualności