aktualności

12 lipca 2019

Ważne zmiany w prawie – dematerializacja akcji

Rada Ministrów przyjęła kolejny projekt o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który dotyczy tzw. obowiązkowej dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych i spółkach komandytowo-akcyjnych. Autorem zmian jest Ministerstwo Sprawiedliwości. W uzasadnieniu projektu wskazuje, iż celem dematerializacji akcji jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności obrotu akcjami spółek nienotowanych na rynku regulowanym.

Ustawa wprowadza szereg obowiązków dla ww. spółek, które nie są notowane w obrocie publicznym. Więcej o zmianach można przeczytać w artykule pod linkiem.

pozostałe aktualności