aktualności

12 września 2019

Ważne zmiany w prawie – nowe Prawo zamówień publicznych

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy mają wejść w życie w 2021 roku.

Ustawa przewiduje między innymi nowy tryb przetargów w odniesieniu do zamówień nieobjętych prawem unijnym – w przypadku robót budowlanych kontrakty o wartości nawet do 23 mln złotych będą organizowane w prostszej procedurze, łatwiejszej do stosowania zarówno dla zamawiających jak i firm startujących w przetargach oraz szereg innych bardzo istotnych zmian mających na celu zwiększenie konkurencyjności.

Więcej o zmianach można przeczytać na stronie Ministerstwa Rozwoju w artykule pod linkiem.

pozostałe aktualności