aktualności

11 grudnia 2019

Ważne zmiany w prawie – Sukcesja firm

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku zaczną obowiązywać zmiany przepisów w zakresie:
– zarządzania majątkiem spadkowym zmarłego małżonka przedsiębiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej (wprowadzono nową instytucję zarządcy tymczasowego spadkiem po małżonku);
– przenoszenia decyzji administracyjnych na następcę prawnego przedsiębiorcy – osoby fizycznej w przypadku sukcesji dokonywanej za życia;
– rozszerzenia możliwości przekazania zapisem windykacyjnym ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.

Przypominamy także, że już dzisiaj każdy przedsiębiorca może ustanowić zarządcę sukcesyjnego, żeby zabezpieczyć przyszłość swojej firmy i pracowników. Wymaga to złożenia stosownego oświadczenia i uzyskania – na piśmie – zgody zarządcy na pełnienie funkcji. Następnie należy złożyć wniosek o wpis zarządcy do CEIDG.

Więcej o zmianach w przepisach można przeczytać na stronie Ministerstwa Rozwoju w artykule pod linkiem.

pozostałe aktualności