aktualności

3 października 2019

Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) wydał wyrok w sprawie kredytów „frankowych”. W zgodnej opinii prawników zajmujących się tą problematyką, wyrok jest korzystny dla kredytobiorców. Zgodnie z tezami zawartymi w wyroku TSUE:

1. w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego;
2. prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich;
3.konsument musi mieć prawo do odmowy bycia objętym ochroną przed szkodliwymi skutkami, spowodowanymi unieważnieniem umowy jako całości.

O skutkach ww. wyroku TSUE można przeczytać między innymi w artykule dostępnym pod linkiem.

pozostałe aktualności