Blog

6 września 2023

Zarządzanie firmą w czasie macierzyństwa – informacje, które pomogą Ci balansować rolę matki i przedsiębiorcy

Rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej to marzenie, które spełnia się dla wielu ludzi, pragnących przeobrazić swoje idee i zainteresowania w realne przedsięwzięcia. Niemniej, jednak kiedy kobieta-przedsiębiorca wkracza w nowy etap życia, stając się mamą, istnieje szereg zagadnień związanych z macierzyństwem, które powinna poznać. Jak można połączyć prowadzenie działalności gospodarczej z macierzyństwem? Jak zabezpieczyć swoje prawo do świadczeń macierzyńskich? Oto kilka kluczowych aspektów, które warto mieć na uwadze.

Urlop macierzyński i prowadzenie własnej firmy

W Polsce, prowadząc działalność gospodarczą lub posiadając umowy B2B, nie można liczyć na standardowy urlop macierzyński przewidziany w Kodeksie pracy. Dla przedsiębiorców to zagadnienie wymaga innego podejścia, gdyż tradycyjne formy urlopu macierzyńskiego nie są dostępne.

Jak zabezpieczyć swój dochód w okresie macierzyństwa?

Pomimo braku dostępu do standardowego urlopu macierzyńskiego, istnieje możliwość zabezpieczenia swoich środków finansowych dzięki zasiłkom macierzyńskim z ZUS. Są one dostępne w przypadkach takich jak narodziny dziecka, adopcja lub opieka zastępcza nad dzieckiem w określonym wieku. Kluczowym krokiem do uzyskania tych świadczeń jest zapisanie się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w ZUS.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe — Twoja droga do świadczeń macierzyńskich

Jeżeli planujesz skorzystać z zasiłku macierzyńskiego jako przedsiębiorca, zgłoszenie się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego będzie konieczne. Ważnym aspektem jest to, że nie ma okresu wyczekiwania – zasiłek macierzyński jest dostępny od momentu, gdy ubezpieczona osoba urodzi dziecko, o ile zgłosiła się do ubezpieczenia przed porodem.

Jak wyliczany jest zasiłek macierzyński?

Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest obliczana na podstawie przeciętnego miesięcznego przychodu z ostatnich 12 miesięcy, z których opłacane były składki na ubezpieczenie chorobowe. W przypadku krótszego okresu płatności składek średnia podstawa jest obliczana z tego krótszego okresu.

Formalności

Podczas korzystania z zasiłku macierzyńskiego, przedsiębiorcy są objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi, które finansowane są z budżetu państwa przez ZUS. Aby to zrealizować, przedsiębiorca musi zarejestrować się ponownie w ZUS i zgłosić się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na czas korzystania z zasiłku.

Rozwiązania dla ewentualnych komplikacji związanych z wypłatą zasiłu

Może się zdarzyć, że proces uzyskania zasiłku zostanie opóźniony z powodu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez ZUS. W takich przypadkach istnieje możliwość złożenia odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w przypadku negatywnej decyzji.

Podsumowanie

Choć macierzyństwo i przedsiębiorczość mogą wydawać się domenami wymagającymi delikatnego balansu, odpowiednie informacje i wsparcie mogą pomóc w łagodnym przejściu przez ten ważny etap życia. Mimo że przedsiębiorcy nie mają prawa do standardowego urlopu macierzyńskiego, istnieją ścieżki, które pozwalają na uzyskanie świadczeń macierzyńskich z ZUS. Znajomość swoich praw i możliwości jest kluczowa, aby móc w pełni korzystać z dostępnych świadczeń w okresie macierzyństwa.

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego w tej dziedzinie, nasza kancelaria oferuje profesjonalną pomoc i doradztwo. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej lub skorzystać z naszych usług.

Pozostałe wpisy

dev