Bartłomiej Kita

Skontaktuj się

+48662103027

b.kita@ng.gda.pl

adwokat

Bartłomiej Kita jest adwokatem posiadającym znaczne doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną dóbr osobistych, danych osobowych oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Był między innymi członkiem zespołu przeprowadzającego audyt prawny w czołowym polskim klubie piłki nożnej oraz zespołu doradczego przy procesie rozbudowy terminalu kontenerowego. Bartłomiej Kita jest także doświadczonym prelegentem, który przeprowadził liczne szkolenia oraz wykłady.

Wykształcenie: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikacja adwokacka.

Języki: angielski