Paula Konopczyńska

prawnik, doktorant

Paula Konopczyńska w swojej dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się obsługą prawną osób fizycznych i przedsiębiorców na etapach przedsądowych, a także w trakcie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych. Przez wiele lat współpracowała z trójmiejskimi kancelariami zajmującymi się zarówno świadczeniem kompleksowej obsługi prawnej, jak również wyspecjalizowanymi w konkretnych dziedzinach (obsługa prawna deweloperów, windykacja), co umożliwiło jej styczność z wieloma gałęziami prawa. Od lat łączy umiejętności praktyczne z rozwojem naukowym. Jest doktorantką prawa, wielokrotną stypendystką oraz autorką publikacji naukowych. W latach 2019-2020 pełniła funkcję Zastępcy Rzecznika Praw Doktoranta oraz Przewodniczącej Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta. Obecnie kontynuuje pracę nad swoją dysertacją dotyczącą ogólnego postępowania administracyjnego.

Autorka publikacji naukowych:

– Milczące załatwienie sprawy w świetle zasady czynnego udziału strony postępowania administracyjnego – analiza teoretycznoprawna [w:] D. Bień (red.), Progress. Journal of Young Researchers, Gdańsk 2019;
– Problematyka uwzględniania praw człowieka w ogólnym postępowaniu administracyjnym z perspektywy strony postępowania administracyjnego [w:] B. Kmieciak, K. Stępniak (red.), Prawa człowieka i ich ochrona. Księga rocznicowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Warszawa 2018;
– Wymeldowanie osoby z lokalu zajmowanego przez rodzinę [w:] D. Jaroszewska-Choraś, A. Kilińska-Pękacz, A. Wedeł-Domaradzka (red.), Rodzina i Prawo, Bydgoszcz 2017;
– Instytucje cywilne w postępowaniu administracyjnym – stosowanie umów cywilnoprawnych w celu zajęcia pasa drogowego a zasada czynnego udziału strony [w:] E. Kruk, G. Lubeńczuk, T. Drab (red.), Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego, Lublin 2017;
– Zajęcie pasa drogowego a kwestia reklamy [w:] J. H. Szlachetko, K. Ważny (red.), Jak wykorzystać potencjał „ustawy krajobrazowej”? Instrumenty prawne i propozycje. Przewodnik dla samorządu gminnego, Gdańsk 2016.

Mocne strony: Paula Konopczyńska pracuje z pasją, zachowuje rzetelność w podejmowanych działaniach i wielopłaszczyznowo analizuje przedstawiane jej zagadnienia. Skupia się na wyborze najbardziej korzystnych dla klienta rozwiązań.

Wykształcenie: Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji. Studia doktoranckie w zakresie prawa.

Języki obce: angielski, francuski